Slovní úlohy

      Slovní úlohy řešené rovnicí

1.             Ve třídě je celkem 28 žáků. Chlapců je o 4 méně než děvčat. Kolik je ve třídě chlapců a kolik děvčat ?

 

2.            Jana uspořila dvakrát více než Jitka, Alena o 27 Kč méně než Jana. Celkem uspořily 453 Kč. Kolik Kč uspořila každá dívka ?

 

 

3.            270 Kč se chlapci rozdělili tak, že Petr dostal třikrát více než Pavel a Ivan dostal o 120 Kč více než Pavel. Kolik dostal každý ?

 

4.            Obvod trojúhelníku se rovná 205 cm. Strana b je dvakrát delší než strana a, strana c je o 35 cm kratší než strana b. Vypočítej délky jednotlivých stran.

 

 

5.            Čtyři spolužáci uspořili za rok celkem 925 Kč. Druhý uspořil dvakrát tolik co první, třetí o 35 Kč více než druhý a čtvrtý  o 10 Kč méně než prvý.Kolik Kč uspořil každý z nich ?

 

6.            1 200 šroubů má být rozděleno na 3 skupiny tak, aby v 1. skupině bylo o 300 šroubů více než ve 2. skupině a ve 2. skupině o 150 šroubů méně než ve 3. skupině. Kolik šroubů bude v každé skupině ?

 

 

7.            Obvod trojúhelníku je 87 cm. Strana a je o 15 cm kratší než strana b a strana c je o 12 cm delší než strana b.Urči délky jednotlivých stran trojúhelníku.

 

8.            V trojúhelníku je vnitřní úhel b o 200 menší než úhel a a úhel g je třikrát větší než úhel b. Urči velikost vnitřních úhlů trojúhelníku.

 

 

9.             V trojúhelníku je vnitřní úhel b o 100 větší než úhel a a úhel g je třikrát větší než b. Urči velikost vnitřních úhlů trojúhelníku.

 

10.        Za tři dny ušli žáci 65 km. První den ušli dvakrát tolik jako třetí den, druhý den ušli o 10 km méně než první den. Kolik kilometrů žáci ušli v jednotlivých dnech ?

 

11.        Součet čtyř po sobě následujících lichých čísel je 456. Určete tato čísla.

 

12.            Zemědělci oseli žitem, pšenicí a ječmenem celkem 196 ha pozemků. Žitem oseli 1,5 krát větší výměru než pšenicí. Ječmenem oseli 5krát menší výměru než žitem. Vypočítej, na kolika hektarech vyseli zemědělci jednotlivé obiloviny.

 

13.           Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla ?

 

14.        Za tři dny prodali v obchodě 1400 kg brambor. První den prodali o 100 kg brambor méně než druhý den, třetí den 3/5 toho, co prodali první den. Kolik kilogramů brambor prodali v jednotlivých dnech ?

 

15.        V trojúhelníku ABC je strana a o 3 cm větší než strana b a strana c je polovinou strany a. Urči strany trojúhelníku, je-li jeho obvod 21 cm.

 

16.      V podniku pracuje 105 lidí ve třech směnách. Ve druhé směně pracuje tři čtvrtiny počtu lidí z první směny, ve třetí směně o 15 lidí méně než ve druhé směně. Kolik lidí pracuje ve třetí směně ?

 

17.         Ve třech přihrádkách knihovničky je celkem 126 knih. V první je o 6 knih více než ve druhé přihrádce. Počet knih ve druhé je aritmetickým průměrem počtu knih v první a třetí přihrádce.. Kolik knih je v jednotlivých přihrádkách ?

 

 

Řešení:

1.        12 chlapců, 16 dívek

2.        Jana 192 Kč, Jitka 96 Kč, Alena 165 Kč

                         3.    Petr 90 Kč, Pavel 30 Kč, Ivan 150 Kč

                         4.    a=48cm, b=96 cm, c=61 cm

                          5.    150 Kč, 300 Kč, 335 Kč, 140 Kč

                          6.    550 šroubů, 250 šroubů, 400 šroubů

                          7.    15 cm, 30 cm, 42 cm

                          8.    a=520, b 320, g=960

                           9.    280, 380, 1140

                         10.   30 km; 20 km; 15 km

                         11.  111; 113; 115; 117

                          12.  105 ha; 70 ha; 21 ha

                          13.  63; 68; 73

                          14.  500 kg, 600 kg, 300 kg

                          15.  a= 9,6 cm, b = 6,6 cm, c = 4,8 cm

                          16.  48 lidí, 36 lidí, 21 lidí

                          17.  48,42,36

 

 

 

Slovní úlohy na pohyb

1.        V 6 hodin 15 minut vyjela z kasáren kolona aut jedoucí průměrnou rychlostí 32 km/h. V 7 hodin 18 minut vyjelo za kolonou terénní vozidlo. Jakou průměrnou rychlostí musí terénní vozidlo jet, má-li do vojenského výcvikového prostoru, vzdáleného od kasáren 72 km, dorazit současně s kolonou.

 

        2. Kamión jede po dálnici z Prahy do Bratislavy průměrnou rychlostí 72 km/h. V okamžiku, kdy je kamión od Prahy 54 km, vyjíždí z Prahy osobní auto, které jede rovněž do Bratislavy a jeho průměrná rychlost je 90 km/h. Kdy a na kterém kilometru dálnice Praha – Bratislava dohoní osobní auto kamión ?

 

       3.        Z kasáren vyjela kolona aut průměrnou rychlostí 28 km/h do vojenského výcvikového prostoru a za 1 hodinu 15 minut vyjelo za kolonou terénní vozidlo rychlostí 63 km/h a přijelo do vojenského výcvikového prostoru současně s kolonou. Urči vzdálenost vojenského výcvikového prostoru od kasáren.

 

       4.        V 6 hodin 40 minut vyplul z přístavu parník rychlostí 12 km/h  . Přesně v 10 hodin za ním vyplul motorový člun rychlostí 42 km/h. V kolik hodin dohoní člun parník ?

 

       5.        Mezi dvěma přístavišti na řece jezdí parník. Cesta tam a zpět mu trvá 3 hodiny 45 minut. Po proudu pluje rychlostí 12 km/h, proti proudu rychlostí 8 km/h. Vypočítej vzdálenost mezi přístavišti.

 

       6.        Cyklista jel z osady do města. První polovinu cesty, vedoucí převážně do kopce, jel rychlostí 10 km/h, druhou polovinu cesty, která převážně klesala, jel rychlostí 18 km/h. Celá cesta mu trvala 56 minut. Urči vzdálenost osady a města.

 

       7.        Auto ujelo vzdálenost mezi městy A a B za 4 hodiny. Kdyby se průměrná rychlost auta zvýšila o 17 km/h, ujelo by auto tuto vzdálenost o hodinu dříve. Urči rychlost auta a vzdálenost mezi městy A a B.

 

       8.        Rychlík dlouhý 85 m jede přes most rychlostí 72 km/h. Od okamžiku, kdy vjede lokomotiva    na most, do okamžiku, kdy, kdy most opouští poslední vagón, uplyne 9 s.Jak dlouhý je most ?

 

        9.        Žáci z města M uskutečnili výlet do města N vzdáleného 74 km. Část cesty z M do N jeli vlakem průměrnou rychlostí 44 km/h  a část cesty šli pěšky průměrnou rychlostí 4 km/h. Cesta vlakem byla o 30 minut kratší než pěší túra. Za jakou dobu se žáci dostali z města M do města N ?

 

       10.        Dvě letadla startující současně z letišť A a B letí navzájem proti sobě a setkají se za 20 minut. Vzdálenost letišť je 220 km a průměrná rychlost letadla letícího z letiště A je o 60 km/h  větší než průměrná rychlost druhého letadla. Vypočítej průměrné rychlosti obou letadel.

 

        11.        Dvě letadla letí z letišť A a B, vzdálených 420 km, navzájem proti sobě. Letadlo z letiště A odstartovalo o 15 minut později a letí průměrnou rychlostí o 40 km/h  větší než letadlo z letiště B. Urči průměrné rychlosti obou letadel, jestliže se setkají 30 minut po startu letadla z letiště A.

 

 Řešení:

 

     1.    60 km/h

     2.  za 3 hod na 270 km

     3.    63 km

     4.   v 11 hod. 20 min.

     5.   18 km

     6.   12 km

     7.   51 km/h, 204 km 

     8.   95 m

     9.   za 3,5 hod

   10.  300 km/h a 360 km/h

   11.  360 km/h a 320 km/h

 

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupce: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
jarolim@sadovazs.cz

pic.jpg

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 1004
b) Čtu jen občas.
  
 912
c) Nečtu vůbec.
  
 774

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

552744
foot.png