Cvičné přijímačky na SŠ

Cvičný test č.9

 

Čas 60 min. Pomůcky: žádné

 

1. Na plánu v měřítku 1:25 000 je vzdálenost dvou bodů 14 cm. Za jak dlouho uběhne tuto vzdálenost atlet ve skutečnosti, běží-li průměrnou rychlostí 30 km/h.

 

a) 10 min           b) 10 min 30 sec           c) 11 min            d) 10 min 40 sec      

 

 

2. Jaký je součet tří po sobě jdoucích sudých čísel, je-li součet prvního a třetího čísla 300?

 

a)  420               b) 480            c) 450            d) 400      

 

 1. Vypočítej, kolik procent je 1050 cm2 z 1,5 m2 ?

 

        a) 10 %         b)  8 %    c) 7 %      d) 11 %

 

 1. Obdélník má délku o 6 m větší než šířku. Čtverec o straně rovné délce obdélníku má obsah o 78 m2větší než obdélník. Urči rozměry obdélníku.

 

         a) 7 m, 11 m         b)  6 m, 13 m         c) 7 m, 13 m         d) 6 m, 11 m     

 

      5.  Jistá osoba zaplatila za nákup 120,- Kč. Platila 36 dvoukorunami a pětikorunami. Kolik bylo pětikorun?

 

a)  19               b) 15            c) 5            d) 16      

 

6. Krychle obarvená na červeno je rozřezaná na 125 malých krychliček. Kolik z nich nemá ani jedinou stěnu namalovanou na červeno?

 

a)  25               b) 27            c) 39            d) 86      

 

                         4                        4 

7. Meloun je o ― kg těžší než  ― tohoto melounu. Jaká je hmotnost  melounu?          5                        5

      

    4                                             

a)  ― kg               b) 4 kg            c) 3 kg            d) 4,5 kg     

    5

 

8. Který z uvedených nápisů má dvě osy souměrnosti?

 

a) OSO       b)  SOS     c) OIO      d) COCO

 

9. Otci je 44 let, 44 měsíců, 44 týdnů a 4 dny. Kolikáté narozeniny otec naposledy slavil?

 

a)  44               b) 47            c) 48            d) 49      

 

10. Ze 101 dalmatinů má 58 skvrn na levém uchu, 15 dalmatinů má černou skvrnu na pravém uchu a 29 dalmatinů má obě uši bílé. Kolik Dalmatinců má černé skvrny na obou uších?

 

a) 1               b) 72            c) 0            d) 73        

 

 

 

 

Cvičný test č.8

 

 

1.       Řeš rovnici a proveď zkoušku:

 

                       x+1     x-7      x+4                          

                       ―— -  ――  -  ――  = 0

                         2         5          3                                 

 

2.      Uprav výraz a urči podmínky, za kterých má smysl:

 

           4b – 24             b2 – 2b                          

          ―――――  . ―—――――――  =    

            b2 – 4        b2 – 12b + 36                                                                                               

 

3.      Po zlevnění o 15% byla cena zboží 484,50,- Kč. Kolik korun stálo před zlevněním?

 

4.      Základna rovnoramenného trojúhelníku má délku 6,8 cm. Rameno má délku 4,5 cm. Vypočítej velikost výšky příslušné k základně trojúhelníku.

 

5.      1800 šroubů má být rozděleno na tři skupiny tak, aby v první bylo o 400 šroubů víc než ve druhé skupině a ve druhé skupině o 200 šroubů méně než ve třetí skupině. Jak rouby rozdělíme?

 

6.      V bazénu s rozměry dna 20 m a 5 m je 1800 hl vody. Do jaké výše voda sahá?

 

 

 

 

 

Cvičný test č.7

 

Čas 45 min. Pomůcky: žádné

 

                           a

 1. Jestliže  ―― = x, b ≠ 5, pak b je rovno:
 2.               b-5

            a                                    a                                    x

a)  b = ― - 5, x ≠ 0       b) b = ― + 5,  x ≠ 0       c) b = ― - 5, a ≠ 0

             x                                   x                                     a

 

            x

d) b = ― + 5,  a ≠ 0                   c) jiný výsledek

            a      

 

 

2. Řešením rovnice 3x – 2 . (x – 5) + ( x – 2)2 = (x – 2)2 + 3   je:

 

a) x = 1       b) x = 4      c) x = 5       d) x = 8      e) jiný výsledek

 

 1. Vlak jedoucí rychlostí v = 160 km/h ujede vzdálenost tam i zpět za 2 hodiny a 15 minut. Jak dlouhá úsečka představuje trasu vlaku na mapě s měřítkem 1:1 500 000?

 

        a) 8 cm         b)  10 cm     c)  12 cm     d) 24 cm      e) jiný výsledek

 

 1. Obývací pokoj má rozměry 5 m a 8 m. Nový koberec má plochu 5 m2. Kolik procent plochy obývacího pokoje nebude pokryto kobercem?

 

         a) 1,25 %         b)  8,75%      c) 12,5 %     d) 87,5 %      e) 95 %

                                                                                                                                   

      5. Součet čísel a,b vyděl jejich rozdílem. Jaký je výsledek, když a = 3,1, b = 2,6?

                                                                                                                                                                                  

                  2                8               2                    2

a)      2 ―         b)           c) ――       d)  11 ―        e) jiný výsledek

          5                3                 4                      5

 

                              1             2a             1

6. Uprav výraz ( ――  -    ―――) . ( ― - 1) za předpokladu, že a ≠ +1,-1, 0.

                           a + 1         a2 – 1         a

 

                                                             1               1

a) 1           b)  - a        c)  a         d)    - ―         e) ―

                                                             a                a

 

7. Šest lidí splní určitý úkol za 12 hodin. Kolik času by potřebovalo na tuto práci 9 lidí?

 

a) 300 min        b) 6 hod.        c)  8 hod.         d) 10 hod.       e) jiný výsledek

 

8. Tyč 1,5 metru dlouhá vrhá stín o délce 0,76 m. Jak vysoký je strom, který ve stejnou dobu vrhá stín 9,12 m?

 

a) 1,8 m       b)  10 m     c) 18 m      d) 20 m      e) jiný výsledek

 

 

Cvičný test č.6

 

60 min, pomůcky – žádné

 

 

1.      Vypočítej:

                           2       5         1                  144        3      8                                    

                     [ ) 2 . ― + 2 ― : 4 ―  ] - √  ――  .   - —  =

                           5       7         2       8             49       5     35  

 

 

2.      Zjednoduš:

                  c 2                         2c              3c + 2d

           [  ————  +   ―—――  ] : ―—――― a urči podmínky

                 (c+d)2           c + d      (c 2 + d 2)                                                          

                                                                                                                              

3.      Řeš rovnici (3u) – 2) (3 – 4u) = (3 – 6u) (2u – 4) – 4u a proveď zkoušku:

 

4.      Sestrojte kosočtverec ABCD, je – li dáno: e = /AC/ = 6 cm, v = 4 cm. Proveď rozbor,  

                zapiš postup konstrukce, konstrukci proveď a urči počet řešení.

 

5.      Z místa A do místa B vyjel automobil rychlostí 60 km/h, ve stejný okamžik z místa B do místa A vyjel cyklista rychlostí 25 km/h. Jak daleko je z místa A do místa B, jestliže automobil potkal cyklistu 10 km ao místa B?

 

6.      Je dán pravidelný čtyřboký hranol ABCDA´BĆD´. Vypočítej jeho povrch a objem, je-li dáno SABCD = 9 cm2 , SABCD : SABBÁ´ = 3:5.                                                                  

 

 

Cvičný test č.5

 

40 min, pomůcky – psací potřeby, kalkulačka, tabulky

 

 

1.       Vypočítej:

               a) – 3 + (2a – 1) – (4-a) =             b) (0,6 x - 0,2) . 0,2 x =        

                                             c) (0,18y – 2,4) : 0,3 =

 

               d)       1           3                            e)    5        1            1                           

                       ―— - (- ――)2 =                       (―― -  ――) :  7 ―― =

                         2            4                                  4        8            2

 

 

2.      Umocni:

 

            a)  - (-2)4 =                               b) (0,3 x2y3) 2  =    

              c)              4          4                          

                   9 -    ―— +  ―― =    

                             u          9u

3.      Rozlož na součin:

 

   1

         a)   ― - 4 x2 =                                      b)  - 4y2  + 8y =

         9

 

4.      Uprav a stanov podmínky:

 

             - 6a – (-2a + 2)                              3m2  – 12 n2            3m – 6n          

  a)       ――――――――― =                  b)     ――――――  :  ――――――  =

          2 a + 1                                              4                   16

 

5.      Řeš rovnici a proveď zkoušku:

 

                        2x

                       ――  - 4 = -x

                         3

 

6.      Řeš soustavu lineárních rovnic a proveď zkoušku:  4x – y = 3

                                                                                                x + 2y = -2

 

7.      Jirka si vydělal na brigádě 195,-Kč, Milan o 5,-Kč více než Petr a Petr si vydělal o 45,-Kč méně než Jirka. Kolik si vydělali celkem? Kolik % z celkového výdělku všech chlapců si vydělal Petr?

 

        8. Šaty byly nejdříve zlevněny o 150,-Kč, pak ještě o dalších 30%. Nyní stojí 1 050,-Kč. 

             Kolik korun stály šaty původně?

 

 

 

 

Cvičný test č.4

 

60 min, pomůcky – rýsovací potřeby, tabulky

 

  

 1. Dno bazénu má tvar obdélníku o šířce 5,5 m a délce 12 m. Otvory nateče za 1 sekundu do bazénu 25 litrů vody. Do jaké výšky bude sahat hladina vody v bazénu, budeme-li jej napouštět 24 minut? Kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu, máli hloubku 2 m?

 

 1. Stavební pozemek tvaru obdélníku o rozměrech 40 m a 60 m se má zčásti zastavět domem se základy tvaru čtverce o straně 18 m.Zbytek pozemku se má rozdělit tak, aby jedna třetina připadla na dvůr a zbytek na zahrádku. Vypočítej výměru zahrádky.

 

 1. Mlékárna denně zpracovává 20% přijatého mléka pro prodej zákazníkům, 34% na jogurty a zbytek na sýry.  Urči kolik hektolitrů mléka se v mlékárně prodává zákazníkům, když ve svém prospektu oznamuje, že na sýry zpracovává 15 tisíc hektolitrů denně.

 

 1. Výkop po přívod plynu by první „kopátko“ vytvořilo za 9 dní. Po dvou dnech začalo na výkopu pracovat ještě druhé „kopátko“. Obě společně dokončili výkop za další 4 dny.

 

              a) Za kolik dní by celý výkop vyhloubilo samo druhé „kopátko“?

               b) Kolikátý den by byla práce hotova, kdyby výkop od začátku hloubila obě „kopátka“?

 

      5.   Řeš rovnici:       6            x + 2          x2                     

                                _______+_______+_______=0                                                                        

                                  x + 2       2 - x          x2 - 4             , udej podmínky pro kořen

rovnice a proved zkoušku.                          

 

 

 

 

Cvičný test č.3

 

45 min, pomůcky – rýsovací potřeby, tabulky

 

 

                                 1        2       2

                           ( 1 —  + — ) . — 

                                 4        5      11

1.    Zjednoduš: ________________ =                                                                      

                                            2                                            

                                 - 1 +    

                                           5

 

 

2. Řeš rovnici:         

  7x + 6       5x - 3                x + 3      

 _______ -_______  =  2- _______                                                                         

     3                 6                      2          

 

 

3. Na plánu v měřítku 1:5 000 je nakreslen sad tvaru obdélníku o rozměrech 2,3 cm a 4,7 cm. Jaká je skutečná rozloha sadu v hektarech?

 

4. Náhradní součástka motocyklu stála původně 560,- Kč. V rámci snížení zásob došlo k jejímu zdražení o 10%. Po třech měsících došlo k opětovnému snížení ceny o 10%. Jaká byla výsledná cena součástky?

 

5. Z místa A směrem k místu B vyjel v 7 hodin vlak rychlostí 60 km/h. Opačným směrem vyjel z místa B za 20 minut rychlík rychlostí 90 km/h. Jaká byla vzdálenost obou míst, když se vlaky potkají v 8 hodin?

 

 

 

Cvičný test č.2

 

60 min, pomůcky – rýsovací potřeby, tabulky

 

                                                                3x + 5        x + 2            5x + 13

1. Řeš rovnici a proveď zkoušku:  _______  - _______  =  _______                                                                          

                                                                     2                3                  6

 

2. Řeš soustavu rovnic a proveď zkoušku:    5x – 3,5y = 12

                                                                            2x +5y = - 8

 

3. Nádrž tvaru kvádru o rozměrech dna 50 decimetrů a 2 metry a o výšce 300 centimetrů je ze čtyř pětin naplněná vodou. Vypočítej v litrech objem vody, která je v nádrži. Tento objem vyjádři též v hektolitrech a m3.

 

4. V 5 hodin vyjedou z konečné stanice na okružní jízdu městem dvě tramvaje. První tramvaj se sem vrátí za 1 hodinu a druhá tramvaj za 1 hodinu 20 minut. V kolik hodin se v této konečné stanici v průběhu dne do 22 hodin obě tramvaje setkají? Uveď všechny možnosti.

 

5. Máme trojúhelník ABC, kde /AB/ = 6,3 m, /AC/ = 7,5 m, /BC/ = 5,5 cm.

 

a)      sestroj tento trojúhelník (náčrt a popis konstrukce nejsou třeba)

b)      sestroj v něm těžnici tc

c)      sestroj přímku o, na níž leží těžnice tc

d)      sestroj trojúhelník A´B´C´, který je osově souměrný s trojúhelníkem ABC podle přímky o

 

6. V zápise 1*4* nahraď hvězdičky číslicemi, aby vzniklo čtyřciferné číslo dělitelné 15. Uveď všechny možnosti.

 

7. Plná nádoba měla hmotnost 2,1 kg. Po odlití 25% vody byla hmotnost nádoby se zbytkem vody  1,7 kg. Vypočítej, jaká je hmotnost prázdné nádoby.

 

8. Urči menší z úhlů, který svírají hodinové ručičky, když je:

      a) 7 hodin                   b) půl třetí                 c) tři čtvrtě na šest

 

 

 

Cvičné přijímací testy – test č.1

 

 přijímací zkouška zadána v roce 2007

 

 1. Vklad byl uložen jeden rok při ročním úroku 7,5%. Po připsání úroků vzrostl na částku 36012,50 Kč. Urči původní vklad a výši úroků.

                                                                  (33 500,- vklad, 2 512,50,- úroky) [5b]

 

 1. Vypočítej obsah štítu domu, který má tvar rovnoramenného trojúhelníku se základnou délky 12 m a rameny délek 7,5 m.

                                                                    (27 m2 )         [4b]    

 

      3.    Vypočítej a uveď, kdy má výraz smysl:  (2ab2c3) 3  . 3a4 b3c2 : 6a7b8c6 =

 

                                                                              (4bc5,     a≠0, b≠0, c≠0)   [5b]

 

                                                                                          3x2 + 12x + 12

      4.    Zjednoduš a zapiš, kdy má výraz smysl:            ________________  =

                                                                                               6x2 - 24

 

                                                                             x + 2

                                                                         −−−−−−− ,      x ≠ 2, x ≠ -2   [7b]

                                                                            2.(x - 2)

 

     

                                                                         x – 4           x + 5

      5.     Řeš rovnici a proveď zkoušku.         _______  - _______  = - 1

                                                                          8                10

 

                                                                          (x=0,    zk.: L = -1, P = -1)    [6b]

 

 

 1. Pokladník vyplatil 1 390,- Kč padesáti bankovkami v hodnotě 20,- Kč a 50,- Kč. Kolik  bylo dvacetikorunových a kolik padesátikorunových bankovek?

                                                      (37 dvacetikorunových, 13 padesátikorunových)    [8b]

 

 

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupce: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
jarolim@sadovazs.cz

pic.jpg

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 1004
b) Čtu jen občas.
  
 912
c) Nečtu vůbec.
  
 774

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

552744
foot.png