Výchovná poradkyně :    

Mgr. Helena Kořínková      korinkova@sadovazs.cz
kabinet :    3. podlaží,  č. místnosti 307 C

Konzultační hodiny ve šk. roce 2017 - 2018

 

Den Kdy?

Pondělí

13.10 - 13.25

Čtvrtek

7.30 - 7.45

Čtvrtek

10.40 - 10.55

 

Další konzultace lze domluvit na tel. čísle 327 315 700

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
Kutná Hora

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Přehled středních škol – důležité odkazy   

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

 

AKCE k volbě povolání 

Termíny akcí budou upřesněny.

Exkurze do SZeŠ Čáslav - Polní den - 5. 10. 2017

SOŠ a SOU dopravní Čáslav - Dopravní den -

Den středoškolákem - SPŠ a OA Čáslav
8. a 9. ročník - 15. 12. 2017

Veletrh učebních a studijních oborů Kutná Hora
9. ročník - 18. 10. 2017

Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí
Čáslav, hotel Grand -  10. 10. 2017

Beseda s pracovnicí ÚP - 8. a 9. ročník -

Beseda pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť  v 16.00 hod. ve škol. jídelně - 23. 11. 2017

Beseda s příslušníkem Policie ČR - 9. ročník

 

!  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY  !

Dle schválené novely bude v letošním šk. roce probíhat přijímací řízení novým způsobem.
Podrobnosti si můžete přečíst      zde.

 

 

 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA VOLBU POVOLÁNÍ

 

Přípravě žáků na volbu se věnujeme již na prvním stupni, ale stěžejní část přípravy probíhá až na druhém stupni základní školy. Témata, týkající se volby povolání, zařazujeme do výuky v rámci většiny předmětů, ale především v hodinách rodinné a občanské výchovy a v pracovních činnostech. V osmém a devátém ročníku vyučujeme v rámci pracovních činností téma k volbě povolání“ Člověk a svět práce“. Snažíme se u žáků rozvíjet zdravou sebedůvěru, samostatnost a hlavně odpovědnost při rozhodování o své budoucí profesi.

Pro žáky 9. ročníku během měsíců října a listopadu organizujeme exkurze do SOU dopravního Čáslav, SPŠ a OA Čáslav a SZeŠ Čáslav. Dále se žáky 9. ročníku navštěvujeme ÚP v Kutné Hoře. Naši žáci se účastní též Veletrhu učebních a studijních oborů v Kutné Hoře a Dnů otevřených dveří na školách, o které mají zájem. Žákům jsou průběžně předávány materiály k volbě povolání. Žáci i jejich rodiče mají možnost problémy týkající se volby povolání projednat s výchovnou poradkyní.

V minulých letech jsme navázali spolupráci s pracovníky SŠ, SOŠ a SOÚ v našem regionu, kteří pro vycházející žáky a pro jejich rodiče pořádají besedy, v nichž představují své školy a informují o možnostech studia. Rodiče i žáci jsou výchovnou poradkyní seznamováni s novým způsobem přijímacího řízení na střední školy. Všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom našim žákům usnadnili rozhodování o jejich budoucím povolání.

 

Mgr. Helena Kořínková, výchovná poradkyně

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

pracoviště KUTNÁ HORA

 

Adresa:

ZŠ Jana Palacha

ul. Jana Palacha 166

Telefon:

327 312 020

731 417 146

 

KONZULTAČNÍ HODINY PPP

pro pedagogy i rodiče:

středa: 13.00 – 15.00 hod.

v budově ZŠ Jana Palacha

 

PPP - poskytování služeb

- psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

- pomoc dětem se specifickými poruchami učení a chování (SPU a CH nejčastější poruchy - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

- individuální nebo skupinová práce s dětmi

- odborné konzultace v oblasti kariérového poradenství

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupkyně: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
seja@sadovazs.cz

pic.jpg

18. 7. Drahomíra

Zítra: Čeněk
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 672
b) Čtu jen občas.
  
 622
c) Nečtu vůbec.
  
 520

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost stránek

490964
foot.png