Výchovná poradkyně :    

Mgr. Helena Kořínková      korinkova@sadovazs.cz
kabinet :    3. podlaží,  č. místnosti 307 C

Konzultační hodiny ve školním roce 2018/19: 

Den Kdy?

Pondělí

14.50 - 15.30

Čtvrtek

7.30 - 8.35

Čtvrtek

 9:30 - 10:30

 

Další konzultace lze domluvit na telefonicky nebo mailem korinkova@sadovazs.cz

 

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
Kutná Hora

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Přehled středních škol – důležité odkazy   

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

 

AKCE k volbě povolání 

Termíny akcí budou upřesněny.

Exkurze do SZeŠ Čáslav - Polní den 

SOŠ a SOU dopravní Čáslav - Dopravní den -

Den středoškolákem - SPŠ a OA Čáslav
8. a 9. ročník 

Veletrh učebních a studijních oborů Kutná Hora
9. ročník 

Veletrh zaměstnavatelů a studijních příležitostí
Čáslav, hotel Grand

Beseda s pracovnicí ÚP - 8. a 9. ročník -

Beseda pro rodiče vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť  v 16.00 hod. ve škol. jídelně 

Beseda s příslušníkem Policie ČR - 9. ročník

 

 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 

Dle schválené novely bude v letošním šk. roce probíhat přijímací řízení novým způsobem.
Podrobnosti si můžete přečíst      zde.

 

PŘÍPRAVA ŽÁKŮ NA VOLBU POVOLÁNÍ

Přípravě žáků na volbu se věnujeme již na prvním stupni, ale stěžejní část přípravy probíhá až na druhém stupni základní školy. Témata, týkající se volby povolání, zařazujeme do výuky v rámci většiny předmětů, ale především v hodinách rodinné a občanské výchovy a v pracovních činnostech. V osmém a devátém ročníku vyučujeme v rámci pracovních činností téma k volbě povolání“ Člověk a svět práce“. Snažíme se u žáků rozvíjet zdravou sebedůvěru, samostatnost a hlavně odpovědnost při rozhodování o své budoucí profesi.

Pro žáky 9. ročníku během měsíců října a listopadu organizujeme exkurze do SOU dopravního Čáslav, SPŠ a OA Čáslav a SZeŠ Čáslav. Dále se žáky 9. ročníku navštěvujeme ÚP v Kutné Hoře. Naši žáci se účastní též Veletrhu učebních a studijních oborů v Kutné Hoře a Dnů otevřených dveří na školách, o které mají zájem. Žákům jsou průběžně předávány materiály k volbě povolání. Žáci i jejich rodiče mají možnost problémy týkající se volby povolání projednat s výchovnou poradkyní.

V minulých letech jsme navázali spolupráci s pracovníky SŠ, SOŠ a SOÚ v našem regionu, kteří pro vycházející žáky a pro jejich rodiče pořádají besedy, v nichž představují své školy a informují o možnostech studia. Rodiče i žáci jsou výchovnou poradkyní seznamováni s novým způsobem přijímacího řízení na střední školy. Všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom našim žákům usnadnili rozhodování o jejich budoucím povolání.

 

Mgr. Helena Kořínková, výchovná poradkyně

 

PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

STŘEDOČESKÉHO KRAJE

pracoviště KUTNÁ HORA

 

Adresa:

ZŠ Jana Palacha

ul. Jana Palacha 166

Telefon:

327 312 020

731 417 146

 

KONZULTAČNÍ HODINY PPP

pro pedagogy i rodiče:

středa: 13.00 – 15.00 hod.

v budově ZŠ Jana Palacha

 

PPP - poskytování služeb

- psychologická a speciálně pedagogická vyšetření

- pomoc dětem se specifickými poruchami učení a chování (SPU a CH nejčastější poruchy - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie)

- individuální nebo skupinová práce s dětmi

- odborné konzultace v oblasti kariérového poradenství

  

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupce: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
jarolim@sadovazs.cz

pic.jpg

25. 9. Zlata

Zítra: Andrea
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 735
b) Čtu jen občas.
  
 682
c) Nečtu vůbec.
  
 576

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost stránek

506488
foot.png