Historie vzniku naší školy……Co předcházelo?

Základní škola Čáslav, Sadová 1756
 
Dne 10. 3. 1999 Městské zastupitelstvo schválilo výstavbu třetí základní školy v Čáslavi. Vycházelo z faktu, že současné základní školy jsou kapacitně přetíženy a ke svému provozu potřebují řadu vedlejších pracovišť, která vždy neodpovídají svým stavem požadavkům na moderní pojetí vyučování. Nedostatkem prostor byla blokována potřeba odborných učeben, ani jedna ze dvou stávajících škol nedisponovala venkovními plochami pro sportovní aktivity, pouze jedna měla k dispozici tělocvičnu potřebná úrovně.

Město Čáslav požádalo Ministerstvo financí o dotaci ze státního rozpočtu. Po zpracování investičního záměru a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byl zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení po výběrovém řízení pověřen Ing. arch. Jan Třeštík, z Pardubic. Ve státním rozpočtu byla na účel výstavby 3.základní školy vyčleněna státní dotace ve výši 150 mil. Kč, celkové náklady včetně příspěvků Města Čáslav dosáhly více jak 175 mil. Kč.

Na základě výběrového řízení uzavřelo Město Čáslav smlouvu o dílo s firmou Stavitelství KRRO s.r.o. Světlá n. Sázavou. Stavba byla kolaudována dne 29.8. 2003. Svoji činnost zahájila nová ZŠ o tři dny později, 1.září 2003, kdy se v novém zařízení začalo učit více jak 400 žáků města Čáslav a okolí. Aby mohla být škola pro žáky připravena včas, téměř všichni zaměstnanci nastoupili v polovině srpna a školu nejen vyzdobili, ale hlavně uklidili a roznosili nábytek S úklidem pomohla také skupina zaměstnanců Městského úřadu Čáslav.

Zda se výstavba této školy povedla, zda jsou a budou žáci a jejich rodiče spokojeni, ukáže doba.

A tak to u nás vypadá nyní.

 

Vstupní aula 1. poschodí

 

                       

                              Náš cíl je KALOKAGHATIA

 

     Již staří Řekové  byli přesvědčeni o důležitosti harmonického souladu tělesného a duševního zdraví. Také pro nás se tato idea stala základem moderního přístupu k výchově a vzdělávání našich dětí.

     Školní vzdělávací program na Základní škole Sadová Čáslav vychází nejen z požadavků současného vzdělávacího systému, ale naplňuje i důležitou nadstavbu celkového harmonického rozvoje osobnosti žáka.

 

     Budova naší základní školy je moderní stavba, která je umístěna v klidné části města. Rozsáhlé prostory zeleně kolem školy jsou využity nejen pro sportoviště, ale i pro naučnou poznávací stezku, která spolu s altánem slouží k výuce v přírodě a zároveň i k odpočinku a relaxaci žáků.

     Materiálně-technická vybavenost tříd je základem moderního vzdělávání. Nechybí dvě počítačové učebny, 16 interaktivních tabulí, 16 dataprojektorů, moderně vybavené učebny chemie, fyziky, přírodopisu, hudební i výtvarné výchovy s keramickou pecí a kruhem, školní knihovna, dílny, kuchyňka, dvě tělocvičny a hřiště s umělým i travnatým povrchem. K rychlé a praktické komunikaci s rodiči slouží internetová žákovská knížka.

    

     Hlavním úkolem naší školy je poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání. Toho dosahujeme aprobovanou výukou všech učitelů. Standardní výuku doprovází  řada rozmanitých aktivit, v nichž žáci prakticky rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Jedná se nejen o oblast sportu, jejíž rozšířenou výukou v polovině tříd na 2. stupni je naše škola známá, ale i další oblasti, jako jsou jazykové a komunikační dovednosti (dramatický kroužek), manuální zručnosti (ruční práce), technické obory (digitální fotografie, mladý fyzik). Zájmové kroužky nabízíme i našim nejmladším (tvořivá dílna, hrátky s přírodou, logopedie, sportovní hry). Kontakt s kulturním děním zajišťuje Klub mladého diváka, návštěvy filmových a divadelních představení v kině Miloše Formana a v Dusíkově divadle. O všech těchto aktivitách, ale i o dalších zájmech žáků, pravidelně informuje školní časopis Sadováček.

     Zvýšenou pozornost naše škola kromě sportu věnuje i výuce cizích jazyků, a to především angličtiny, která se v rámci kroužku vyučuje již od prvního ročníku. Od sedmé třídy se žáci učí dva cizí jazyky. Nadaní žáci pak pokračují ve skupinách s vyšší náročností. Výuka jazyků je na naší škole vysoce aprobovaná.

 

     Nedílnou součástí života školy jsou soutěže a olympiády. Nadstandardní sportovní zázemí školy a aprobovanost učitelů TV se pravidelně odrážejí ve sportovních úspěších žáků v oblastních, okresních, krajských i republikových soutěžích.

     Úspěchy mají naši žáci ale i v olympiádách z angličtiny, češtiny, přírodopisu, matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu či v recitačních soutěžích.

 

     K pravidelným aktivitám školy patří lyžařský a plavecký výcvik, exkurze, které rozšiřují kulturně-historické povědomí žáků. Vrcholem těchto aktivit jsou výměnné pobyty v Německu a Velké Británii a předvánoční zájezd do Vídně.

 

     V souvislosti se současnými výchovnými trendy zařazuje naše škola do svého programu projektové dny, celoroční projekty (např. Putování prostorem a časem, S TURem), dopravní,  etickou či finanční výchovu.

     Škola se zaměřuje na výchovu ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je zdravá výživa, zdravý pohyb a psychohygiena.

     Pomoc handicapovaným žákům zajišťuje funkce asistenta pedagoga a výchovný poradce.

   Prezentací školy pro veřejnost se staly nyní již tradiční „Hravé učeníčko“ pro budoucí prvňáčky, vánoční a velikonoční výstavy žákovských prací v aule naší školy a závěrečná školní akademie.       

   

 

 

 

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupce: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
jarolim@sadovazs.cz

pic.jpg

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 1004
b) Čtu jen občas.
  
 912
c) Nečtu vůbec.
  
 774

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

552743
foot.png