Zápis do 1. tříd:

 pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve dnech

6. dubna od 13 do 17 hodin

a 7. dubna od 9 do 10 hodin.

 

S sebou: 

OP zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněný zápisový lístek

V případě nemoci dítěte či jiného důvodu se nemůžete dostavit k zápisu, lze si domluvit individuální termín na 327 315 743, 724 188 034 nebo na  seja@sadovazs.cz   

Ve šk. roce 2018/2019 nabídneme prvňáčkům :

1 hodinu angl. jazyka týdně pro všechny žáky, kroužek sportovních her, gymnastiky, kopané a florbalu, výtvarné činnosti , keramický kroužek, hru na flétnu, logopedii,.......vše dle zájmu dětí.

Informace k zápisu do 1. tříd pro šk. rok 2018/2019


Zákon č. 561/2004 Sb (školský zákon) 36 odst. 4, ve znění účinném

od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Jsme nová ZŠ s rozšířeným vyučováním TV, která má na 2. stupni v každém ročníku vždy jednu třídu  se sportovním zaměřením

 

Exterier školy –  přírodní  prostředí, travnaté hřiště, naučná stezka pro výuku přírodovědných předmětů, zahradní altánek pro výuku v přírodě, vše v areálu školy, autobusová zastávka u školy

Interier– moderní, vzdušné, klimatizované třídy, 2 tělocvičny, posilovna, 2 učebny informatiky, televize a videa v každé třídě, 20 interaktivních tabulí  a dataprojektory pro moderní výuku, školní knihovna s možností práce na počítačích a internetu,  keramická dílna, školní  družina a školní jídelna pod jednou střechou, bufet, školní klub pro dojíždějící žáky před i po vyučování

Výuka-  podle ŠVP, probíhá ve specializovaných učebnách, výuka AJ /rozdělení žáků dle jazykové úrovně v rámci ročníku/, NJ, projektové dny, soutěže, atd.

-Na 1. stupni : 3 oddělení školní družiny a 1 oddělení zábavního klubu, anglický jazyk od 1. ročníku, tvořivá dílna, florbal, dopravní a přírodovědný kroužek, hra na flétnu, sportovní hry od 1. třídy, náprava řeči,  školní studovnu pro dojíždějící žáky, projektové dny a další aktivity

Na  2. stupni : sportovní hry, florbal, atletika, gymnastika, fyzikální  a  výtvarný kroužek dle zájmu žáků, francozský jazyk dle zájmu žáků, školní studovna pro dojíždějící žáky

 

Po skončení základní docházky lze v Čáslavi studovat na Gymnáziu a SOŠPg, SZŠ, VOŠ, SPŠ, OA, SOU, SOU dopravním.

NOVĚ : přizpůsobení rozvrhu odjezdům autobusů, ranní vstup do školy v chladných měsících ihned po příjezdu autobusů 

  

 

 

 

 

 

 

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupce: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
jarolim@sadovazs.cz

pic.jpg

17. 9. Naděžda

Zítra: Kryštof
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 1004
b) Čtu jen občas.
  
 912
c) Nečtu vůbec.
  
 774

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

552743
foot.png